• Speltherapie op school? Ik zeg ja!

Speltherapie

Spel is het natuurlijke middel voor kinderen om te communiceren.

Kinderen vinden het vaak lastig om precies onder woorden te brengen wat er aan de hand is. Als er sprake is van problemen komen die vaak tot uiting in gedrag. Het kind wordt snel boos, het gaat weer bedplassen, trekt zich terug, gaat geen uitdaging aan, kortom; zit niet lekker in zijn vel. Een ingrijpende ervaring zoals bij verlies door dood, echtscheiding, pesten, ernstige of chronische ziekte, kan een oorzaak zijn van het ontstaan van dit gedrag. Door te spelen kunnen kinderen laten zien wat hen bezighoudt en hoe zij de wereld om zich heen beleven. Spel is daarom het communicatiemiddel voor kinderen die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in hun ontwikkeling en niet vanzelf weer verder kunnen. Speltherapie is een vorm van therapie die speciaal ontwikkeld is om deze kinderen weer op weg te helpen.

In speltherapie wordt gebruik gemaakt van het spel om kinderen beter te begrijpen, te helpen hun problemen te uiten, ervaringen te verwerken en te leren hoe zij met een nieuwe situatie kunnen omgaan, om uiteindelijk vol zelfvertrouwen weer te kunnen groeien.

 

 

Speltherapie is geschikt voor:

  • Kinderen van 3 tot 12 jaar, afhankelijk van de ontwikkeling en interesse in spel.
  • Verhelpen van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • KInderen met hechtingsproblematiek, trauma.
  • Kinderen met ADHD en ASS.

U kunt contact opnemen voor een eerste kennismaking. Dit gesprek is vrijblijvend.

Wanneer uit dit gesprek blijkt dat speltherapie geschikt is voor het kind, wordt een plan opgesteld. Meestal komt het kind 1x per week naar de praktijk om daar een uur te spelen. Daarnaast vinden er oudergesprekken plaats ter afstemming en ondersteuning van het therapieproces. Bij speltherapie is samenwerking met ouders of verzorgers extra belangrijk omdat ouders hun kind het beste kennen en zij onmisbaar zijn in de hulp aan het kind.

Vergoedingen voor de therapie zijn mogelijk vanuit aanvullende zorgverzekeringen. In overleg met de gemeente kunnen mogelijk vanuit PGB onkosten voor speltherapie betaald.